Stichting Rond Spaarne en Hout
 

Stichting Rond Spaarne en Hout is een non-profit organisatie die zich inzet voor mens en maatschappij in Haarlem. Het gaat ons vooral om duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van de wijken rond de Haarlemmerhout en de Spaarne- oevers die daaraan grenzen.

De Stichting is opgericht op 12 december 2012 door een enthousiaste groep maatschappelijk betrokken burgers die mee willen doen en invloed willen hebben op ontwikkelingen die direct van invloed zijn op het woon- en leefmilieu  waarin zij wonen.


De Stichting heeft geen binding met welke politieke of belangengroepering dan ook. Zij handelt uitsluitend op eigen kracht en inzicht. Onze activiteiten worden niet gesubsidieerd. Wij opereren uitsluitend met eigen middelen.