Stichting Rond Spaarne en Hout
 

Een beknopt overzicht van onze activiteiten  

               

In 2013 zijn wij een initiatief gestart voor collectieve beveiliging in onze wijk in samenwerking met de Nacht Veiligheidsdienst (NVD) te Haarlem. De meeste woningen in onze wijk hebben wel een contract bij een beveiligingsbedrijf, maar bij collectieve surveillance gaat het om beveiliging van de openbare ruimte. Gelet op de inbraakgevoeligheid in onze wijk leek het ons een goed idee om als aanvulling op de beveiliging van de privé-eigendommen hierover de mening van bewoners te peilen.. In een door ons georganiseerde bewonersavond hebben wij een 70-tal geïnteresseerden geïnformeerd over de plannen, voorwaarden en mogelijkheden. De reactie was positief, maar om het project lonend te maken waren 250 huishoudens noodzakelijk. We hebben dat aantal helaas niet gehaald. 


Als vervolg hebben wij aangeboden een buurt WhatsApp op te zetten en hebben op advies van de politie bewoners gewezen op de mogelijkheid om meldingen over veiligheid e.d. via Burgernet te doen. Dit heeft meer succes opgeleverd. Inmiddels wordt hiervan driftig gebruik gemaakt en houden bewoners elkaar op de hoogte van verdachte situaties en personen. De App wordt beheerd door één van onze bewoners. 


De bewoners van de Oosterhoutlaan en (een gedeelte) van de Linneauslaan klaagden al een tijdje over parkeeroverlast in hun buurt als gevolg van langparkeerders en overloop vanuit de Mariastichting. Als je daar gratis kunt parkeren en elders fors moet betalen voor een parkeermogelijkheid dan is de keuze gauw gemaakt. Tijd om met de gemeente hierover overleg te voeren. Mensen van de afdeling verkeer hebben de situatie aan de Oosterhoutlaan e.o. ter plekke bekeken. De gemeente was van mening dat er  geen sprake was van verdringing van bewoners door externe parkeerders. De situatie op de weg en parkeerplaatsen op eigen terrein biedt voldoende ruimte voor parkeren en leidt niet tot verkeersonveiligheid. Zij verwezen naar de uitwerking van de beleidslijn “Modernisering Straatparkeren” uit de Parkeervisie. Ook een meningspeiling van de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof bood geen soelaas.  Merendeel was niet voor het invoeren van een zone betaald parkeren, omdat zij vreesden voor overlast voor hun deur, waardoor het probleem alleen maar verplaatst wordt. Jammer maar helaas? Nee hoor!  Na lang aandringen van de bewoners zelf is er toch een stukje betaald parkeren gekomen voor                                                                het gedeelte van de Oosterhoutlaan ter hoogte van de midgetgolf. Kijk maar naar de fotogalerij hierboven 


In 2012 is de gemeente Haarlem gestart met het ontwerpen van een visie over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in de stad. Haar ideeën worden vastgelegd in een aantal documenten die bekend staan onder de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). De horizon reikt vooralsnog tot 2040. De visie leunt voor een belangrijk deel op een aantal grote sleutelprojecten voor de bereikbaarheid van de stad, die honderden miljoenen euro kosten en daarom alleen kunnen worden gerealiseerd als het Rijk en de provincie daaraan bijdragen. Het grootste project is de Kennemertunnel (een tunnel vanaf de Schipholweg onder het Spaarne en de Hout door richting de Westelijke Randweg).

Dat heeft nogal een impact op de woonomgeving van de wijk Zuiderhout e.o. Reden waarom de Stichting een aantal malen heeft meegedaan in participatieronden, al was het alleen maar al om op de hoogte te blijven van de plannen.       

Geïnteresseerden verwijzen wij naar SOR Haarlem .


In 2016 werd de voetbalclub Young Boys opgeheven. Hun terreinen op de hoek van de Belgiëlaan en de Noord-Schalkwijkerweg kwamen dus vrij. Welke nieuwe invulling geven we hieraan? De gemeente dacht aan een tijdelijke stadscamping voor 5 jaar. Een aantal initiatiefnemers dacht daar heel anders over. Zij pleitten voor een biologisch- ecologische tuin . Dat past veel meer in de landelijke, groene omgeving. Onze Stichting ondersteunde het plan van de initiatiefnemers (o.a. Wijkraad Europawijk, Vrij Waterland, Rudolf Steinerschool), door een petitie op te zetten in onze wijk om steun te vragen voor het plan van een biologische- ecologische tuin. Wij hebben daarin benadrukt, dat het is ook in het belang van de bewoners in onze wijk wegens de te verwachten geluidsoverlast aan onze zijde van het Spaarne. Wij willen graag het landschappelijke karakter aan onze overkant behouden. Dat is toch uniek zo’n mooi stukje landschappelijk groen midden in onze stad! De petitie leverde zo’n 100 handtekeningen op, die overhandigd is aan de gemeente. Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad gekozen voor het plan van de                                                                                     initiatiefnemers.