Stichting Rond Spaarne en Hout
 

De wijk Zuiderhout/Oosterhout is een unieke wijk. Uniek om zijn ligging tussen de Haarlemmerhout en het Spaarne. Uniek ook door zijn grote mate van diversiteit in architectuur. Karakteristiek is het stratenpatroon van gebogen lanen en radialen naar een ontwerp van de landschapsarchitect L.A. Springer. Tot 1927 behoorde het tot de gemeente Heemstede.

In 1899 werd de buitenplaats Oosterhout gekocht door zakenman Grippeling. Hij liet Springer voor dit gebied een villapark in Engelse stijl ontwerpen. Hij sloot met zijn ontwerp naadloos aan op de restanten van de buitenplaatsen Spaar en Hout, Oosterhout en Zuiderhout. Het web- vormige patroon in Engelse landschapsstijl met grote vijvers is bebouwd met villa’s en geschakelde middenstandswoningen van hoge architectonische waarde. Daarbinnen is het woningcomplex Tuinwijk-Zuid uit de jaren twintig van de vorige eeuw een uniek voorbeeld van de tuinstadbeweging. Het is van de hand van de bekende Haarlemse architect J.B. (Han) Van Loghem, een geestverwant van H.P. Berlage.

Van Loghem ontwierp 17 woningen in deze wijk. Zij zijn alle van grote monumentale waarde. Zo ontwierp hij o.m. de villa De Zwanenhof voor zijn vader aan de Vijverlaan en De Waterlelie aan de Zonnelaan. Deze villa diende als decor voor de TV serie Overspel. Van Loghem ging ook zelf tegenover de Tuinwijk aan Het Spaarne wonen. Zijn, door hem zelf ontworpen huis, De Steenhaag, is nog te bewonderen in de Zonnelaan. Hij vestigde daar ook zijn atelier/kantoor.

Ook ons secretariaat is gehuisvest in een creatie van Van Loghem: t Zonnehuis. Een prachtig voorbeeld van een “square house” (vierkante villa) naar de ideeën van de beroemde Amerikaanse architect Frank Loyd Wright (o.m. ontwerper van het Empire State Building in New York).

 In 2011 heeft Haarlem-Zuid het predicaat beschermd stadsgezicht gekregen: “vanwege de cultuurhistorische betekenis van dit overwegend tussen 1900 en 1940 tot stand gekomen villagebied met een hoogwaardige, overwegend gaaf bewaard gebleven stedenbouwkundig en architectonische samenhang, ontworpen in ruimtelijke relatie met de Haarlemmerhout en het Zuider Buiten Spaarne” (Monumentenwet 1988). Het gaat dus om het totaalbeeld dat wordt gevormd door gebouwen, straten, waterpartijen en groenvoorziening.

Meer willen weten over Zuiderhout? Ga naar  http:/allecijfers.nl/buurt/zuiderhout-haarlem/